Relationer är något av det viktigaste för oss människor. Vi är sociala varelser som behöver kärlek, närhet och omsorg. När vi däremot lever i relationer som är destruktiva kan det vara förödande för oss. En destruktiv relation tar mer energi än den ger och kan lämna personer i fråga helt dränerade på energi, utmattade, med depression och utbrändhet som följd.

Känner du att någon i din närhet är väldigt självisk, suger all energi ur dig och lämnar dig tom och trött, då är du troligtvis underpåverkan av en energitjuv.

En energitjuv är en person som när sig på din energi utan att ge tillbaka, detta sker ofta undermedvetet ifrån båda håll. Det kan vara en partner, familjemedlem, syskon, barn, arbetskollega, vem som helst som du har en relation till.

Energitjuv är personer som överför sina undertryckta och omedvetna känslor inombords på människor i sin omgivning men vägrar att se eller acceptera att det är deras egen ilska, smärta, frustration och sorg. De för över dessa jobbiga känslor på andra för att få avlastning själva och slippa bära på allt detta inombords.

Det är självklart mycket jobbigt för dem som blir utsatta, speciellt om man själv är en givare som ger mycket av sig själv i hopp om att få tillbaka det som ges vilket aldrig sker i en relation till en energitjuv. Detta lämnar alltså givaren tom på energi tillslut utan att man riktigt kunnat förklara varför.

Under påverkan av en energitjuv upplever man ofta oförklarliga olustkänslor, ilska, irritation med trötthet som följd. Det är energitjuvens egna känslor och upplevelser som projiceras verbalt på mottagaren, det är ett maktbeteende som kan lämna mottagaren en känsla av att vara utsatt, utnyttjad, kränkt och/eller hotad.

Energitjuven gör detta mer eller mindre omedvetet och skyller mer än gärna ifrån sig, vägrar inse att det är den som är eller har problemet och inte mottagaren. Energitjuv kommer att försöka fly och förneka.

Det mönster som en energitjuv har härstammar ofta ifrån barndomen där det funnits brist på kärlek och omsorg. Det är alltså obearbetade känslor som ligger till grund för detta beteende inte på något sätt en mening att vara direkt elak. De söker avlastning och flykt ifrån jobbiga obearbetade händelser i barndomen och har lärt sig ett sätt att kunna avreagera sig på, genom att utnyttja andra .

Hur du kan ta dig ur energitjuvens påverkan är att konfrontera, fråga; Varför säger du så? Vad menar du med det? Vad är det du vill? Vad är du ute efter? Och där med att försöka tvinga personen att förklara sig och sitt beteende, troligtvis kommer du då få en undanflykt och undvikande men det får tjuven ur balans och kommer av sig vilket medför att överföringen av energi troligtvis avbryts.

Du kan även observera detta beteende hos en annan person och bli medveten om att detta pågår och försöka hålla ifrån dig att det inte är du som har problemen utan den andra parten i relationen och vägra att bli nertryckt eller kränkt.

Det är viktigt att du står på dig och inte hålla med, försvara dig själv ifrån energitjuvens negativa kommentarer och påhopp. Lämna en relation om du inte får den uppmärksamhet, kärlek, omsorg och uppskattning som du är värd och behöver. Kommer du ur en relation med en energitjyv kommer du att känna en otrolig lättnad och frihet medan energitjuven kommer att sakna energin du gav.

I en sund relation är det ett jämt utbyte av energi, givande och tagande, det går jämt och harmoniskt och lämnar en positiv känsla inombords.

Vad en sund relation bör innehålla:

Trygghet, säkerhet, kärlek, omsorg, respekt, god vänskap, empati, förutsägbarhet, beskydd, stabilitet, uppskattning, acceptans, frihet, bekräftelse, öppen kommunikation, lika värderingar, sex som är ömsesidig njutning (om sexuell relation), tillförsikt, jämlikhet, samma rättigheter, fritt val att säga nej respektive ja, eget socialt liv utanför relationen, rätt till nära relationer med familj, släkt och vänner, fritt att ha och uttala egna åsikter mm.

Du är på väg åt fel håll om du upplever:

Otrygghet, osäkerhet, ångest, skuld, oberäknelighet, att du behöver anpassa dig, trycka ner känslor, överkörd, svartsjuka, inte kunna/våga säga ifrån, lidande, maktlöshet, vara undergiven, kontrollerad, brist på empati, skam och övrig brist på det som står uppräknat under vad en sund relation bör innehålla.

Upplever du många av dessa negativa sidor bör du se över relationen ordentligt, om det är värt att stanna. Det kan hända att du umgås eller lever med en person med narcissistiska och/eller psykopatiska drag som i värsta fall kan bli direkt farligt för dig.

Livet är för kort för att slösas bort på människor som du inte får tillbaka att det fina du ger till, du är värd och förtjänar mycket mer, kom ihåg det!