Tarotkort

- Ett redskap -

 

Tarotkort är ett redskap som används för att få kontakt med sin intuition, det undermedvetna, sia i framtiden, ta kontakt med andevärlden och mycket mer. Att tolka tarotkort är en konst som alla kan lära sig att utöva, det är varken svårt eller omöjligt. Idag finns det böcker med färdiga svar och tolkningar för den som vill börja använda sin tarotkortlek direkt.

Tarotkortens historia är höljd i dunkel men användning av symboler och bilder för att sia i framtiden och kontakta andevärlden är en uråldrig konst.

Varje tarotkort innehåller bilder och symboler som ger kortet dess specifika betydelse och innebörd. Genom att studera dessa bilder och symboler kan du lära dig konsten att tolka tarotkort.

Tarotkorten används för att svara på frågor som ställs. Frågeställaren kan fråga om precis vad som helst men de flesta tarottolkar lägger inte kort över sjukdomar, döden och andra personer som tredje part utan håller sig till frågeställaren.


En tarotkortlek består oftast av 78 kort som är indelade i två delar; stora och lilla arkanan(hemlighet) .


Stora arkanan består av 22 individuella kort som skulle kunna ses som triumfkort. De symboliserar olika stadier en människa går igenom på sin färd genom livet. Stora arkanan visar på större omvälvande händelser och situationer som berör en själsligt.

Lilla arkanan består av 56 kort och liknar vår tids kortlek med några få undantag .  Den består av fyra sviter;  Bägare, mynt, svärd och stavar.  Varje svit är numrerad från ess till tio och sedan finns det en page/prinsessa, knekt, dam och kung.  Lilla arkanan visar på vardagliga händelser och har inte samma inverkan på tolkningen som korten ifrån stora arkanan.

Läs och lär dig mer i vår kurs i konsten att tolka tarotkort.

 

Tarotkurs