Att tyda runor

 

Den vanligaste runrad som används vid spådom är den urnordiska 24 runors futhark som uppstod runt 200 år efter Kristus. Den kallas futhark då de första 6 runorna bildar ordet futhark; feh, ur, thurs, ass, reid och ken. 

Runorna användes för att anteckna olika saker men också till spådomar och besvärjelser. Det vi kommer att ägna oss till här är det senare, att spå med runor. Att spå med runor är ett urgammalt redskap som har nära kontakt med våra förfäder och deras traditioner, därför kommer vi även att gå igenom lite fornnordisk mytologi.

Runorna ger dig mycket raka och enkla svar, ofta om materiella ting. Enklast är att fråga en fråga och dra en runa ur påsen och på så sätt få svar på sin fråga.

Ett annat sätt är att lägga tre runor på rad; en för dåtid, nutid och framtid. En runa för varje norna; Urd, Verdandi och Skuld. Nornorna är ödesgudinnor i fornnordisk mytologi. Enligt myten bor de vid Urdabrunnen, som ligger vid världsträdet Yggdrasils rötter. De symboliserar människans födelse, liv, död och öde. De tre ödesgudinnorna väver människans livsväv på detta sätt:

Urd Står för öden och förgången tid, hon spinner tråden i livets väv. Hon har med födelsen och dåtiden att göra. 

Verdendi står för varandet och nutiden, hon tvinnar tråden.

Skuld står för framtiden, hon sliter av tråden i livets väv och har därav med döden att göra.

Ingen får se eller har sett deras ansikten, ingen vet om dom är unga, gamla, vackra eller fula.

Runorna delas upp i tre olika ätter; 

Frejas ätt: Feh, ur, thurs, ass, reid, ken, gebo och wynja.

Heimdals ätt: Hagal, naud, iss, jara, eoh, pertha, algiz och sol

Tyrs ätt: Tyr, bjarka, eih, madr, lagu, ing, dagaz och odal.

Observera att runorna kan stavas olika för olika personer. Jag använder säkert inte samma stavning som andra.

Del 1-8

Del 9 - 16

Del 17-24

Symbol Namn Betydelse Tarotkort
1
Feh - Boskap Befodran, rikedom 10 pentagram
2
Ur - ur runan Urkraft, vitalitet, hälsa. Magikern
3
Thurs - Tors runa Att bryta gamla mönster. Olycka. Tornet
4
Ass - asagud Inspiration, klarseende, mystik, religiositet Månen
5
Reid - vagn Resa, förändring, att vara på väg. Vagnen
6
Ken - fackla Inspiration, glöd, hetta, skaparförmåga, lust Eremiten
7
Gebo - gåva En upplevelse för dig framåt, gåva ifrån guden Måttligheten
8
Wynja - glädje Attraktion, samarbete, harmoni, samhörighet. Kejsarinnan
9
Hagal - hagel Inte din kamp, oväder. Eremiten
10
Naud - nöd Hinder, svält, svårigheter, motstånd Rättvisan
11
Isa - is Stillastående,  koncentration, försiktighet Kejsaren
12
Jara - år Naturens lopp, årliga förändringar, cykler Lyckans hjul
13
Eoh - idegran Sambandet mellan liv och död, se helheten, tidigare liv Världen
14
Petra - klippa Mystik, hemlighet, karma – orsak och verkan, norna Översteprästinnan
15
Algiz - älg Skydd, Länken mellan vår och gudarnas värld. Översteprästen
16
Sol - sol Framgång, seger, mod, tur Solen
17
Tyr - tyrs runa Krig, kamp, seger, att ta itu med saker och ting. Styrkan
18
Bjarka - björk Födelse, uppväxt, äktenskap och död, relationer, kärlek, vänner Eremiten
19
Eh - häst Harmonisk relation, du kan behöva hjälp av någon annan Döden
20
Madr - människa Styrka, mänsklighet, det gudomliga i varje människa Den hängde
21
Lagu - vatten känslor , lidelsefull kärleks relation, drömmar, fantasi Eremiten
22
Ing - Ingrunan Familj, havandeskap, äktenskap, manlig fertilitet Djävulen
24
Dagaz - Dag Uppvaknande, du är på rätt väg, aha upplevelse, ny situation.      Yttersta domen
23
Odal - Bostad Praktiska frågor, materiell rikedom, testamente, laglydnad Kärleksparet
25
Den tomma/fulla runan Ödet Narren