Tarotkurs

- Konsten att tyda tarotkort-

Vår tarotkurs har fått en egen hemsida:

Tarotkortleken är något som man behöver lära känna och det gör man bäst genom att praktisera konsten, att använda den helt enkelt, titta på bilderna, slå upp meningar till korten i någon bok eller använda dig av tolkningsexemplen som erbjuds här. Du kommer snart att upptäcka att det finna många olika tolkningar till samma kort, ungefär lika många tolkningar som det finns tarottydare. Med tiden kommer du att finna dina egna upplevelser och förklaringar till dina kort och skapa dig ett unikt språk mellan dig själv och din lek. Nu finns det många som har uppfattningen att det är korten som är magiska och därför bör behandlas och beredas på ett visst sätt, mitt råd är att du gör precis som du själv känner för. Mina tankar och tolkningar angående hur korten fungerar kan du läsa under "om Tarot".

Nu börjar vi med att titta närmare på lekens uppbyggnad, den kan variera något men vi utgår ifrån standard leken som bygger på 78 kort.

En tarotkortlek består oftast av 78 kort som är indelade i stora arkanan (hemlighet) på 22 kort och lilla arkanan på 56 kort. Den lilla arkanan består av 56 kort indelade i fyra sviter; stavar, bägare, mynt och svärd. Korten är numrerade från ess till tio och sedan finns det en page/prinsessa, knekt, dam och kung. Den stora arkanan består av 22 individuella kort som skulle kunna ses som triumfkort. Dom symboliserar olika stadier en människa går igenom på sin färd genom livet.

Stora arkanan

Den stora arkanan består av 22 kort. 22 kort som symboliserar händelser och skeenden som vi alla måste gå igenom på vår väg genom livet. När ett kort från stora arkanan dyker upp är det något som påverkar dig själsligt eller i större skala, något övergripande. Stora arkanan brukar också kallas för narrens resa, här får vi följa narrens resa genom livet. Han kallas för narren därför att han börjar sin resa så oskuldfull och tillitsfull till livet, som också vi börjar vår resa som barn. Narrens resa slutar med världen där han är i total medvetenhet om sig själv och sin plats på jorden. Han har nått en fulländning och har hittat lyckan och harmonin, det som vi också söker och vill uppnå.

Lilla arkanan 

Lilla arkanan symboliserar vardagliga händelser, inte lika övergripande som stora arkanan men nog så viktiga. Lilla arkakan är uppbyggd som en vanlig kortlek från ess till kung, den enda skillnaden är att tarotkortleken har ytterligare fyra figurkort som kallas page/prinsessa, en för varje svit. Istället för hjärter, ruter, spader och klöver har tarotkortleken; bägare, mynt/pentagram, stavar och svärd. Dessa fyra sviter representerar de fyra elementen; vatten (bägare), jord(mynt/pentagram), eld(stavar), luft(svärd).